تجریش
یوسف آباد (کباب)
شعبه خود را انتخاب کنید
قوانین شعبه

این شعبه فقط به محدوده های مشخص شده در نقشه سرویس می دهد برای مشاهده مناطق تحت پوششکلیلک کنید

همه پیتزا پیتزا نیمه آماده سرد سوپ برگر ساندویچ ساندویچ سرد سوخاری بشقاب سالاد پیش غذا نوشیدنی دسر سس ها سرویس اضافه اضافات
همه
پیتزا
پیتزا نیمه آماده سرد
سوپ
برگر
ساندویچ
ساندویچ سرد
سوخاری
بشقاب
سالاد
پیش غذا
نوشیدنی
دسر
سس ها
سرویس اضافه
اضافات
همه پیتزا پیتزا نیمه آماده سرد سوپ برگر ساندویچ ساندویچ سرد سوخاری بشقاب سالاد پیش غذا نوشیدنی دسر سس ها سرویس اضافه اضافات
همه
پیتزا
پیتزا نیمه آماده سرد
سوپ
برگر
ساندویچ
ساندویچ سرد
سوخاری
بشقاب
سالاد
پیش غذا
نوشیدنی
دسر
سس ها
سرویس اضافه
اضافات

پیتزا مخصوص یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا مخصوص یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، ژامبون %90، کوکتل پنیری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا مخصوص خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا مخصوص خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، ژامبون %90، کوکتل پنیری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

142,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا پپرونی یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا پپرونی یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره

65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا پپرونی خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا پپرونی خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره

142,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا رست بیف یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا رست بیف یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس تک نفره

90,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا رست بیف خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا رست بیف خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس تک نفره

187,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا میگو یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا میگو یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، میگو طعم دار شده، سس مخصوص، فلفل رنگی، کاپاریز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

81,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا میگو خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا میگو خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، میگو طعم دار شده، سس مخصوص، فلفل رنگی، کاپاریز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

178,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا بیکن یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا بیکن یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، بیکن گوشت، سس مخصوص، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه، فلفل رنگی، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

71,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا بیکن خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا بیکن خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، بیکن گوشت، سس مخصوص، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه، فلفل رنگی، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

149,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا چهار فصل یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا چهار فصل یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا پپرونی، 1/4 پیتزا قارچ، 1/4 پیتزا سبزیجات، 1/4 پیتزا مخصوص، سس تک نفره

65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا چهار فصل خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا چهار فصل خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا پپرونی، 1/4 پیتزا قارچ، 1/4 پیتزا سبزیجات، 1/4 پیتزا مخصوص، سس تک نفره

142,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا فیلادلفیا یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا فیلادلفیا یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس مخصوص، قارچ، فلفل رنگی، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

87,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا فیلادلفیا خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا فیلادلفیا خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس مخصوص، قارچ، فلفل رنگی، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

182,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا تاکو یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا تاکو یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، گوشت چرخ کرده طعم دار شده تند، سس مخصوص، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، قارچ طعم دار، پنیر موزارلا، سس تک نفره

71,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا تاکو خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا تاکو خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، گوشت چرخ کرده طعم دار شده تند، سس مخصوص، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، قارچ طعم دار، پنیر موزارلا، سس تک نفره

154,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا قارچ و مرغ یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا قارچ و مرغ یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله مرغ طعم دار، سس مخصوص، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا قارچ و مرغ خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا قارچ و مرغ خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله مرغ طعم دار، سس مخصوص، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

142,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا چهار فصل لاورز یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا چهار فصل لاورز یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا میگو، 1/4 پیتزا استیک، 1/4 پیتزا مرغ، 1/4 پیتزا تاکو، سس تک نفره

87,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا چهار فصل لاورز خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا چهار فصل لاورز خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا میگو، 1/4 پیتزا استیک، 1/4 پیتزا مرغ، 1/4 پیتزا تاکو، سس تک نفره

182,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا سبزیجات یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا سبزیجات یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، زیتون سیاه، پیاز، بادمجان، اسفناج، ذرت، پنیر موزارلا، سس تک نفره

58,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا سبزیجات خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا سبزیجات خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، زیتون سیاه، پیاز، بادمجان، اسفناج، ذرت، پنیر موزارلا، سس تک نفره

114,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا بیکن بوریتو

Food

پیتزا بیکن بوریتو

خمیر پیتزا 30 سانتی متری، نان بوریتو، بیکن گوشت 97%، سس مخصوص، گوجه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

63,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا چیکن کراست

Food

پیتزا چیکن کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، فیله مرغ طعم دار، سس مخصوص، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

78,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا استیک کراست

Food

پیتزا استیک کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، سس مخصوص، استیک تکه ای، قارچ تفت داده شده، فلفل رنگی، کوکتل ژاپنی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

97,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا پپرونی کراست

Food

پیتزا پپرونی کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، پپرونی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره

78,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا رست بیف کراست

Food

پیتزا رست بیف کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس تک نفره

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا سوپریم کراست

Food

پیتزا سوپریم کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، ژامبون %90، کوکتل پنیری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

78,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا قارچ

Food

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا مخصوص، سس مخصوص قارچ طعم دار، پنیر موزارلا، سس تک نفره

52,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا بیکن کراست

Food

پیتزا بیکن کراست

خمیر مخصوص.سس مخصوص.پنیر پیتزا.بیکن گوشت ورقه اب.فلفل دلمه رنگی و کوجه

82,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا مارگاریتا

Food

پیتزا مارگاریتا

گوجه پنیر

47,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا سیر و استیک

Food

پیتزا سیر و استیک

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس سیرمخصوص، قارچ، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا

88,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا سیر و استیک خانواده

Food

پیتزا سیر و استیک خانواده

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس سیر مخصوص، قارچ، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا

183,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا سیر و استیک کراست

Food

پیتزا سیر و استیک کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، سس سیر مخصوص، استیک تکه ای، قارچ تفت داده شده، کوکتل ژاپنی، پنیر موزارلا

98,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا نیمه آماده سرد

مخصوص سرد

Food

مخصوص سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.ژامبون 90% گوشت و مرغ.کوکتل پنیر.ژامبون سالامی.فلفل دلمه سبز.گوجه.قارچ.زیتون سیاه

65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پپرونی سرد

Food

پپرونی سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.پپرونی 90%.فلفل هالوپینو

65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

قارچ و مرغ سرد

Food

قارچ و مرغ سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.فیله مرغ .زیتون سیاه.فلفل دلمه.قارچ تفت داده شده طعم دار شده.گوجه نگینی

65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سبزیجات سرد

Food

سبزیجات سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.بادمجان طعم دار شده.گوجه.اسفناج طعم دار شده.گوجه نگینی.زیتون سیاه.ذرت.قارچ.فلفل دلمه.کاپاریس

52,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا تاکو سرد

Food

پیتزا تاکو سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.گوشت چرخ کرده طعم دار شده مکزیکی.قارچ. فلفل دلمه رنگی.فلفل هالوپینو

71,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فیلادلفیا استیک سرد

Food

فیلادلفیا استیک سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.استیک ورقه ای فیله گوساله طعم دار شده.قارچ تفت داده شده طعم دار شده.فلفل دلمه رنگی.گوجه نگینی.

87,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا رست بیف سرد

Food

پیتزا رست بیف سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.فیله گوساله طعم دار شده رست شده.قارچ.فلفل دلمه رنگی .زیتون سیاه

90,000 تومان
افزودن به سبد خرید

چهار فصل سرد

Food

چهار فصل سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.تشکیل شده از چهار پیتزای مختلف که هر یک عبارتند از پیتزا پپرونی و پیتزا مخصوص و پیتزا سبزیجات و پیتزا قارچ و پنیر

65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

چهارفصل لاورز سرد

Food

چهارفصل لاورز سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.تشکیل شده از چهار پیتزای مختلف که هر یک از قسمتها عبارتند از پیتزا فیلادلفیا استیک و پیتزا قارچ و مرغ و پیتزا تاکو و پیتزا میگو که هر یک از قسمتها قابل تغییر نیز میباشند

87,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا قارچ و پنیر سرد

Food

پیتزا قارچ و پنیر سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ

52,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا پنیر سرد

Food

پیتزا پنیر سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.

47,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا میگو سرد

Food

پیتزا میگو سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.میگو پخته شده طعم دار شده.قارچ.گوجه.فلفل رنگی.کاپاریس

81,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا خانواده میگو سرد

Food

پیتزا خانواده میگو سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.میگو پخته شده و طعم دار شده.کاپاریس.قارچ.فلفل دلمه رنگی.گوجه نگینی.

178,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا بیکن سرد

Food

پیتزا بیکن سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.بیکن گوساله 98%.فلفل دلمه رنگی.

71,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا خانواده بیکن سرد

Food

پیتزا خانواده بیکن سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.بیکن 98%گوساله.فلفل دلمه رنگی.

149,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا خانواده پپرونی سرد

Food

پیتزا خانواده پپرونی سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.پپرونی.فلفل هالوپینو

142,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا خانواده تاکو سرد

Food

پیتزا خانواده تاکو سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.گوشت چرخ کرده گوساله طعم دار شده مکزیکی.قارچ.فلفل دلمه رنگی.گوجه نگینی.

154,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا خانواده رست بیف سرد

Food

پیتزا خانواده رست بیف سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.فیله گوساله طعم دار شده رست شده.قارچ.فلفل دلمه رنگی .زیتون سیاه

187,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا خانواده مخصوص سرد

Food

پیتزا خانواده مخصوص سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.ژامبون 90% گوشت و مرغ.کوکتل پنیر.ژامبون سالامی.فلفل دلمه سبز.گوجه.قارچ.زیتون سیاه

142,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا خانواده چهار فصل لاورز سرد

Food

پیتزا خانواده چهار فصل لاورز سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.تشکیل شده از چهار پیتزای مختلف که هر یک از قسمتها عبارتند از پیتزا فیلادلفیا استیک و پیتزا قارچ و مرغ و پیتزا تاکو و پیتزا میگو که هر یک از قسمتها قابل تغییر نیز میباشند

182,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا خانواده چهار فصل سرد

Food

پیتزا خانواده چهار فصل سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.تشکیل شده از چهار پیتزای مختلف که هر یک عبارتند از پیتزا پپرونی و پیتزا مخصوص و پیتزا سبزیجات و پیتزا قارچ و پنیر

142,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا خانواده فیلادلفیا سرد

Food

پیتزا خانواده فیلادلفیا سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.استیک ورقه ای فیله گوساله طعم دار شده.قارچ تفت داده شده طعم دار شده.فلفل دلمه رنگی.گوجه نگینی.

182,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا خانواده سبزیجات سرد

Food

پیتزا خانواده سبزیجات سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.بادمجان طعم دار شده.گوجه.اسفناج طعم دار شده.گوجه نگینی.زیتون سیاه.ذرت.قارچ.فلفل دلمه.کاپاریس

114,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزا خانواده قارچ مرغ سرد

Food

پیتزا خانواده قارچ مرغ سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.فیله مرغ .زیتون سیاه.فلفل دلمه.قارچ تفت داده شده طعم دار شده.گوجه نگینی

142,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سوپ

سوپ سبزیجات با مرغ

Food

سوپ سبزیجات با مرغ

سبزیجات با مرغ

20,000 تومان
افزودن به سبد خرید

برگر

همبرگر سینگل (نرمال)

Food

همبرگر سینگل (نرمال)

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان مک، سس تک نفره

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

همبرگر سینگل (اسپایسی)

Food

همبرگر سینگل (اسپایسی)

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان مک، سس تک نفره

41,000 تومان
افزودن به سبد خرید

همبرگر دوبل

Food

همبرگر دوبل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان مک، سس تک نفره

58,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رویال چیکن برگر

Food

رویال چیکن برگر

یک عدد فیله مرغ سوخاری 145 گرمی، یک عدد فیله مرغ گریل شده 160 گرمی، ژامبون بوقلمون، پنیر چدار، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره سس مخصوص

61,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رویال برگر

Food

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، یک عدد فیله مرغ گریل شده 160 گرمی، ژامبون بوقلمون، پنیر چدار، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره

65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

قارچ برگر سینگل

Food

قارچ برگر سینگل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر چدار، سس قارچ، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

47,000 تومان
افزودن به سبد خرید

قارچ برگر دوبل

Food

قارچ برگر دوبل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر چدار، سس قارچ، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

64,000 تومان
افزودن به سبد خرید

چیز برگر سینگل

Food

چیز برگر سینگل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره

42,000 تومان
افزودن به سبد خرید

چیز برگر دوبل

Food

چیز برگر دوبل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره

63,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بیکنیتور برگر

Food

بیکنیتور برگر

2 عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، 2 ورقه پنیر گودا، ژامبون بیکن، سس مخصوص، پیاز، گوجه، نان مک، سس تک نفره

72,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فیله سوخاری برگر نرمال

Food

فیله سوخاری برگر نرمال

160 گرم سینه مرغ سوخاری، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

42,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فیله سوخاری برگر اسپایسی

Food

فیله سوخاری برگر اسپایسی

160 گرم سینه مرغ سوخاری، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

42,000 تومان
افزودن به سبد خرید

چیز استیک برگر

Food

چیز استیک برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، 80 گرم استیک گوساله تکه ای، سس مخصوص، پنیر چدار، پنیر موزارلا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان مک، سس تک نفره

72,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فیله کبابی برگر

Food

فیله کبابی برگر

فیله مرغ گریل شده، پنیر ورقه ای سفید، سس، کاهو، گوجه،

41,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سوپریم برگر نرمال

Food

سوپریم برگر نرمال

160 گرم سینه مرغ سوخاری، ژامبون بوقلمون، سس مخصوص، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

46,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سوپریم برگر اسپایسی

Food

سوپریم برگر اسپایسی

160 گرم سینه مرغ سوخاری، ژامبون بوقلمون، سس مخصوص، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

46,000 تومان
افزودن به سبد خرید

جعبه کودک

Food

جعبه کودک

یک عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پنیر چدار، نان مک، سس تک نفره، اسباب بازی

80,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دابل زینگر اسپایسی

Food

دابل زینگر اسپایسی

سوپریم دوبل

57,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دابل زینگر

Food

دابل زینگر

سوپریم دوبل

57,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ساندویچ

رست بیف با پنیر چدار

Food

رست بیف با پنیر چدار

رست بیف طعم دار شده، پنیر چدار، سس مخصوص، نان قهوه ای، سس تک نفره

61,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رست بیف با سس قارچ

Food

رست بیف با سس قارچ

رست بیف طعم دار شده، پنیر چدار، سس قارچ، نان قهوه ای، سس تک نفره

61,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ساندویچ استیک

Food

ساندویچ استیک

120 گرم استیک گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس آلفردو، نان چاودار، سس تک نفره

65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ساندویچ استیک ویژه

Food

ساندویچ استیک ویژه

100 گرم استیک گوساله، قارچ طعم دار، ژامبون گوشت، پنیر چدار، سس آلفردو، چیپس خلالی، گوجه، نان چاودار، سس تک نفره

79,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ساندویچ تویستر (تورنادو)

Food

ساندویچ تویستر (تورنادو)

2 عدد فیله مرغ سوخاری 160 گرمی، کاهو، گوجه، سس خردل، نان بوریتو، سس مخصوص، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه قوطی (به انتخاب شما)، سس تک نفره

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ساندویچ فیله مرغ ساده

Food

ساندویچ فیله مرغ ساده

160 گرم فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان چاودار، سس تک نفره

47,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ساندویچ فیله مرغ ویژه

Food

ساندویچ فیله مرغ ویژه

160 گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، ژامبون، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان چاودار، پنیر چدار، چیپس خلالی، نان چاودار، سس تک نفره

55,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ساندویچ هات داگ معمولی

Food

ساندویچ هات داگ معمولی

یک عدد هات داگ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره

39,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ساندویچ هات داگ با پنیر چدار

Food

ساندویچ هات داگ با پنیر چدار

یک عدد هات داگ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره

41,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ساندویچ هات داگ ویژه

Food

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، قارچ، ژامبون، پنیر چدار، سس مخصوص، چیپس خلالی، نان باگت، سس تک نفره

49,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

Food

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر چدار، گوجه، خیارشور، نان چاودار، سس تک نفره

39,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری

Food

ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری

ژامبون بوقلمون تنوری، قارچ، پنیر چدار، گوجه، خیارشور، نان چاودار، سس تک نفره

42,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ساندویچ پنینی مرغ و اسفناج

Food

ساندویچ پنینی مرغ و اسفناج

فیله مرغ تکه ای، اسفناج، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان چاودار، سس تک نفره

43,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

Food

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره

29,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

Food

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره

34,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ساندویچ ژامبون بوقلمون (سرد)

Food

ساندویچ ژامبون بوقلمون (سرد)

ژامبون بوقلمون، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره

35,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سوخاری

بال سوخاری تند (شش تکه)

Food

بال سوخاری تند (شش تکه)

6 عدد بال و کتف مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره

38,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بال سوخاری تند (دوازده تکه)

Food

بال سوخاری تند (دوازده تکه)

12 عدد بال و کتف مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره

66,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مرغ سوخاری (دو تکه) نرمال

Food

مرغ سوخاری (دو تکه) نرمال

2 تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره

52,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مرغ سوخاری (دو تکه) اسپایسی

Food

مرغ سوخاری (دو تکه) اسپایسی

2 تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره

52,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مرغ سوخاری (سه تکه) نرمال

Food

مرغ سوخاری (سه تکه) نرمال

3 تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره

57,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مرغ سوخاری (سه تکه) اسپایسی

Food

مرغ سوخاری (سه تکه) اسپایسی

3 تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره

57,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مرغ سوخاری (هفت تکه) نرمال

Food

مرغ سوخاری (هفت تکه) نرمال

7 تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره

125,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مرغ سوخاری (هفت تکه) اسپایسی

Food

مرغ سوخاری (هفت تکه) اسپایسی

7 تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره

125,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مرغ سوخاری (دوازده تکه) نرمال

Food

مرغ سوخاری (دوازده تکه) نرمال

12 تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره

207,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مرغ سوخاری (دوازده تکه) اسپایسی

Food

مرغ سوخاری (دوازده تکه) اسپایسی

12 تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، یک عدد نوشابه خانواده کوکاکولا، سس تک نفره

207,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مرغ سوخاری (پانزده تکه) نرمال

Food

مرغ سوخاری (پانزده تکه) نرمال

15 تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، یک عدد نوشابه خانواده کوکاکولا، سس تک نفره

251,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مرغ سوخاری (پانزده تکه) اسپایسی

Food

مرغ سوخاری (پانزده تکه) اسپایسی

15 تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، یک عدد نوشابه خانواده کوکاکولا، سس تک نفره

251,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اکستریم نرمال

Food

اکستریم نرمال

یک عدد فیله سوخاری برگر 160 گرمی، یک تکه مرغ سوخاری (بالای ران)، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، یک عدد نوشابه قوطی (انتخاب طعم با شما)، سس اسپایسی، سس تک نفره

81,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اکستریم اسپایسی

Food

اکستریم اسپایسی

یک عدد فیله سوخاری برگر 160 گرمی، یک تکه مرغ سوخاری (بالای ران)، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، یک عدد نوشابه قوطی (انتخاب طعم با شما)، سس اسپایسی، سس تک نفره

81,000 تومان
افزودن به سبد خرید

چیکن استریپس (چهار تکه)

Food

چیکن استریپس (چهار تکه)

4 تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس تارتار، نان بروچن، سس تک نفره

56,000 تومان
افزودن به سبد خرید

جعبه سوخاری نرمال

Food

جعبه سوخاری نرمال

2 تکه مرغ سوخاری، 2 تکه فیله استریپس، 4 عدد قارچ سوخاری، 2 عدد میگو سوخاری، 2 عدد پیاز سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن، سس تارتار، سس تک نفره

81,000 تومان
افزودن به سبد خرید

جعبه سوخاری اسپایسی

Food

جعبه سوخاری اسپایسی

2 تکه مرغ سوخاری، 2 تکه فیله استریپس، 4 عدد قارچ سوخاری، 2 عدد میگو سوخاری، 2 عدد پیاز سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن، سس تارتار، سس تک نفره

81,000 تومان
افزودن به سبد خرید

جعبه شادی کودک

Food

جعبه شادی کودک

2 تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سس تارتار، سالاد کلم، نان بروچن، سس تک نفره

80,000 تومان
افزودن به سبد خرید

لقمه سوخاری

Food

لقمه سوخاری

8 تکه سینه بایت سوخاری

25,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیاز سوخاری

Food

پیاز سوخاری

پیاز حلقه ای سوخاری شده

17,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بشقاب

بشقاب دریایی

Food

بشقاب دریایی

4 عدد میگو سوخاری، یک عدد فیله ماهی قزل آلا سوخاری (نصف ماهی کامل)، سس تار تار، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن، پیاز سوخاری

81,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بشقاب ماهی

Food

بشقاب ماهی

یک عدد ماهی قزل آلا کامل سوخاری، سس تار تار، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن، پیاز سوخاری

72,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بشقاب میگو

Food

بشقاب میگو

7 عدد میگو سوخاری، سس تار تار، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن، پیاز سوخاری

81,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بشقاب مزه سوخاری

Food

بشقاب مزه سوخاری

4عدد لقمه سوخاري.قارچ سوخاري يک پرس.پياز سوخاري 3عدد.بال سوخاري 6عدد.ميگو سوخاري 3عدد.2 تکه استريپس.سس اسپايسي 3عدد سس.سس تارتار 3 عدد نان بروچن 3عدد

105,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد

سالاد بیکن تخم مرغ

Food

سالاد بیکن تخم مرغ

اهو پیچ، بیکن گوشت ، تخم مرغ آب پز، پنیر پارمزان، سس مخصوص

51,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد نودل

Food

سالاد نودل

فیله مرغ گریل شده، نودل، پیازچه، هویج، گوجه، ذرت، کاپریس، بروکلی، فلفل رنگی، سس مخصوص

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد سزار

Food

سالاد سزار

120 گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، زیتون سیاه، ذرت، گوجه گیلاسی، نان تست کروتان، پنیر پارمزان، سس سزار

48,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد استیک

Food

سالاد استیک

90 گرم فیله گوساله، کاهو، زیتون سیاه، فلفل دلمه رنگی، کاهو فرانسه، نان کروتان، پنیر بلوچیز، گوجه گیلاسی، سس مخصوص

65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد شف

Food

سالاد شف

ماکارانی فرمی، 120 گرم فیله مرغ تفت داده شده، هویج، کلم قرمز، کاهو، خیار، گوجه، زیتون سیاه، سس مخصوص

45,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد سبز

Food

سالاد سبز

کاهو، کلم بروکلی، گردو، جوانه گندم، سیب سبز، سس مخصوص

42,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد کلم

Food

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مخصوص

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد فصل

Food

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویچ رنده شده، سس رنچ

17,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد سزار با فیله سوخاری

Food

سالاد سزار با فیله سوخاری

سالاد سزار با فیله سوخاری

59,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده ساده

Food

سیب زمینی سرخ کرده ساده

سیب زمینی سرخ کرده، سس تک نفره

19,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر پارمزان

Food

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر پارمزان

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پارمزان، سس مک دونالد

26,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر چدار

Food

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر چدار

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر چدار، سس تک نفره

26,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سیب زمینی سرخ کرده با سس آلفردو

Food

سیب زمینی سرخ کرده با سس آلفردو

سیب زمینی سرخ کرده، سس آلفردو

29,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سیب زمینی سوخاری ساده

Food

سیب زمینی سوخاری ساده

سیب زمینی سرخ کرده با آرد سوخاری، سس تک نفره

23,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سیب زمینی سوخاری با پنیر چدار

Food

سیب زمینی سوخاری با پنیر چدار

سیب زمینی سرخ کرده با آرد سوخاری، پنیر چدار، سس تک نفره

29,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بیکن فرایز

Food

بیکن فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، بیکن گوشت، پنیر چدار، سس تک نفره

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید

جامبو چیکن

Food

جامبو چیکن

فیله مرغ سوخاری تکه ای، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، گوجه، سس تک نفره

44,000 تومان
افزودن به سبد خرید

نان سیر

Food

نان سیر

7 تکه خمیر پیتزا انگشتی، سس مخصوص، پنیر پیتزا

20,000 تومان
افزودن به سبد خرید

قارچ سوخاری

Food

قارچ سوخاری

10-12 عدد قارچ سوخاری

22,000 تومان
افزودن به سبد خرید

نیویورک فرایز

Food

نیویورک فرایز

سیب زمینی سرخ شده، سس گوشت چرخ کرده، تکه های گوجه فرنگی

32,000 تومان
افزودن به سبد خرید

نوشیدنی

آب آناناس

Food

آب آناناس

500 میلی لیتر

34,000 تومان
افزودن به سبد خرید

لیموناد

Food

لیموناد

500 میلی لیتر

18,000 تومان
افزودن به سبد خرید

نوشابه قوطی کوکاکولا

Food

نوشابه قوطی کوکاکولا

330 میلی لیتر

5,000 تومان
افزودن به سبد خرید

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

Food

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

330 میلی لیتر

5,000 تومان
افزودن به سبد خرید

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

Food

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

330 میلی لیتر

5,000 تومان
افزودن به سبد خرید

نوشابه قوطی اسپرایت

Food

نوشابه قوطی اسپرایت

330 میلی لیتر

5,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن لیمو

Food

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن لیمو

330 میلی لیتر

6,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن هلو

Food

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن هلو

330 میلی لیتر

6,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دوغ

Food

دوغ

330 میلی لیتر

5,000 تومان
افزودن به سبد خرید

آب هندوانه

Food

آب هندوانه

هندوانه طبیعی

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید

موهیتو

Food

موهیتو

لیمو نعناع

19,000 تومان
افزودن به سبد خرید

آب شاتوت

Food

آب شاتوت

شاتوت

15,000 تومان
افزودن به سبد خرید

انبه شاتوت

Food

انبه شاتوت

انبه شاتوت

25,000 تومان
افزودن به سبد خرید

آب معدنی (اکساب)

Food

آب معدنی (اکساب)

آب

3,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دسر

کیک شکلاتی

Food

کیک شکلاتی

کیک شکلاتی

25,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیک براونی

Food

کیک براونی

کیک براونی

25,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس ها

سس تارتار

Food

سس تارتار

سس تارتار

8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس اسپایسی مرغ سوخاری

Food

سس اسپایسی مرغ سوخاری

سس اسپایسی مرغ سوخاری

8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس اسپایسی ساندویچ

Food

سس اسپایسی ساندویچ

سس اسپایسی ساندویچ

8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس باربیکیو

Food

سس باربیکیو

سس باربیکیو

8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس مکدونالد

Food

سس مکدونالد

سس مکدونالد

8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس سالاد سزار

Food

سس سالاد سزار

سس سالاد سزار

8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس سالاداستیک

Food

سس سالاداستیک

سس سالاداستیک

8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس سالاد سبز

Food

سس سالاد سبز

سس سالاد سبز

8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس سالاد اسفناج

Food

سس سالاد اسفناج

سس سالاد اسفناج

8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس رنچ

Food

سس رنچ

سس رنچ

8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس آلفردو

Food

سس آلفردو

سس آلفردو

15,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس قارچ برگر

Food

سس قارچ برگر

سس قارچ برگر

15,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس هات داگ

Food

سس هات داگ

سس هات داگ

8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس سالاد بیکن

Food

سس سالاد بیکن

سس سالاد بیکن

8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس سالاد نودل

Food

سس سالاد نودل

سس سالاد نودل

8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس چدار

Food

سس چدار

پنیر چدار

10,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس چیلی تای

Food

سس چیلی تای

سس تند تایلندی

8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سرویس اضافه

نان بروچن

Food

نان بروچن

نان بروچن

1,000 تومان
افزودن به سبد خرید

نان باگت

Food

نان باگت

نان باگت

3,000 تومان
افزودن به سبد خرید

نان برگر

Food

نان برگر

نان برگر

3,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اضافات

جینجرلایم

Food

جینجرلایم

لیموناد به همراه جینجر

23,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزابیکن استیک

Food

پیتزابیکن استیک

خمیر پیتزا.سس مخصوص.قارچ تفت داده شده استیک فیله گوساله بیکن فلفل رنگی گوجه

83,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پیتزابیکن استیک کراست

Food

پیتزابیکن استیک کراست

خمیر پیتزا. سس مخصوص.قارچ تفت داده شده.استیک فیله گوساله.بیکن.گوجه.فلفل رنگی

93,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بیکن استیک خانواده

Food

بیکن استیک خانواده

خمیر پیتزا 40 سانتی متری.سس مخصوص.قارچ تفت داده شده استیک فیله گوساله بیکن فلفل رنگی گوجه

178,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد یونانی

Food

سالاد یونانی

کاهو خیار گوجه فرنگی فلفل دلمه زیتون سیاه پیاز قرمز پنیر فتا سس مخصوص

42,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد سزار با میگو سوخاری

Food

سالاد سزار با میگو سوخاری

کاهو .میگو سوخاری .زیتون سیاه .نان سیر .پنیر پارمزان

81,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد سزار با میگو سوخاری

Food

سالاد سزار با میگو سوخاری

کاهو .میگو سوخاری .زیتون سیاه .نان سیر .پنیر پارمزان . گوجه گیلاسی

81,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد سزار با میگو سوخاری

Food

سالاد سزار با میگو سوخاری

کاهو .میگو سوخاری .زیتون سیاه .نان سیر .پنیر پارمزان . گوجه گیلاسی

81,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد پروتئین

Food

سالاد پروتئین

استیک. کاهو . بیبی اسفناج . زیتون . سیب . تربچه . تخم مرغ آب پز . گوجه گیلاسی . هویچ

83,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد چاینیز

Food

سالاد چاینیز

سینه مرغ گریل . کاهو . کلم قرمز .جوانه ماش . هویچ فلفل دلمه . پیازچه . نان کنجدی . کنجد

49,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سالاد فتوش

Food

سالاد فتوش

خیار . گوجه فرنگی . پیازچه . کاهو . نان پیتا . زیتون . تربچه . نعنا . جعفری . پنیر فتا

44,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بازگشت
سبد خرید
1
جمع سفارش
0 تومان
تخفیف
0 تومان
هزینه ارسال
0 تومان
هزینه بسته بندی
تومان
مالیات
0 تومان
تخفیف ویژه
0 تومان
استفاده از اعتبار
0 تومان
قابل پرداخت
0 تومان

بلاگ هیوا

پرطرفدارترین اخبار

• ساعت کاری تمام شعب از ساعت 11:30 دقیقه صبح تا ساعت 11:45 دقیقه شب میباشد

• با شماره گیری 1803به راحتی سفارش خود را ثبت کنید

• با ثبت نظر خود در قسمت پروفایل ما را در خدمت رسانی هر چه بهتر کمک کنید

•به زودی اپلیکیشن های اندروید و آی او اس هیوا راه اندازی شده و با نصب آنها از تخفیف های ویژه و شگفت انگیز برخوردار شوید