تجریش
یوسف آباد (کباب)
آبمیوه هیوا
×
قوانین شعبه

این شعبه فقط به محدوده های مشخص شده در نقشه سرویس می دهد برای مشاهده مناطق تحت پوششکلیلک کنید

همه
استرامبولی
پیتزا
برگر
ساندویچ
ساندویچ سرد
سوخاری
بشقاب
سالاد
پیش غذا
نوشیدنی
سس ها
سرویس اضافه
اضافات
همه
استرامبولی
پیتزا
برگر
ساندویچ
ساندویچ سرد
سوخاری
بشقاب
سالاد
پیش غذا
نوشیدنی
سس ها
سرویس اضافه
اضافات

استرامبولی

استرامبولی دونر استیک

استرامبولی دونر استیک

دونر استیک طعمدار شده.سس مخصوص.پنیر ورقه ای.خمیر مخصوص

250,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

استرامبولی رست بیف

استرامبولی رست بیف

گوشت گوساله رست شده.سس مخصوص.پنیر ورقه ای.خمیر مخصوص

310,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

استرامبولی قارچ و مرغ

استرامبولی قارچ و مرغ

سینه مرغ طعمدار شده.قارچ بلنچ.سس مخصوص.پنیر ورقه ای.خمیر مخصوص

242,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

استرامبولی مرغ و بادمجان

استرامبولی مرغ و بادمجان

مرغ طعم دار شده.بادمجان طعمدار شده.سس مخصوص.پنیر ورقه ای.خمیر مخصوص

230,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

استرامبولی تاکو

استرامبولی تاکو

خمیر مخصوص_سس مخصوص تاکو_گوشت چزخ کرده طعم دار شده مکزیکی.پنیر

277,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

استرامبولب چیزی بلونیا

استرامبولب چیزی بلونیا

خمیر مخصوص.سس مخصوص_ژامبون مرغ و ژامبون گوشت_پنیر

158,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

استرامبولی دونر استیک

Food

استرامبولی دونر استیک

دونر استیک طعمدار شده.سس مخصوص.پنیر ورقه ای.خمیر مخصوص

250,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

استرامبولی رست بیف

Food

استرامبولی رست بیف

گوشت گوساله رست شده.سس مخصوص.پنیر ورقه ای.خمیر مخصوص

310,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

استرامبولی قارچ و مرغ

Food

استرامبولی قارچ و مرغ

سینه مرغ طعمدار شده.قارچ بلنچ.سس مخصوص.پنیر ورقه ای.خمیر مخصوص

242,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

استرامبولی مرغ و بادمجان

Food

استرامبولی مرغ و بادمجان

مرغ طعم دار شده.بادمجان طعمدار شده.سس مخصوص.پنیر ورقه ای.خمیر مخصوص

230,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

استرامبولی تاکو

Food

استرامبولی تاکو

خمیر مخصوص_سس مخصوص تاکو_گوشت چزخ کرده طعم دار شده مکزیکی.پنیر

277,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

استرامبولب چیزی بلونیا

Food

استرامبولب چیزی بلونیا

خمیر مخصوص.سس مخصوص_ژامبون مرغ و ژامبون گوشت_پنیر

158,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا

پیتزا مخصوص یک نفره (30 سانتی متری)

پیتزا مخصوص یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، ژامبون %90، کوکتل پنیری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

334,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا مخصوص خانواده (40 سانتی متری)

پیتزا مخصوص خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، ژامبون %90، کوکتل پنیری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

708,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا پپرونی یک نفره (30 سانتی متری)

پیتزا پپرونی یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره

282,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا پپرونی خانواده (40 سانتی متری)

پیتزا پپرونی خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره

598,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا رست بیف یک نفره (30 سانتی متری)

پیتزا رست بیف یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس تک نفره

432,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا رست بیف خانواده (40 سانتی متری)

پیتزا رست بیف خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس تک نفره

917,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا بیکن یک نفره (30 سانتی متری)

پیتزا بیکن یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، بیکن گوشت، سس مخصوص، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه، فلفل رنگی، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

340,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا بیکن خانواده (40 سانتی متری)

پیتزا بیکن خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، بیکن گوشت، سس مخصوص، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه، فلفل رنگی، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

720,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چهار فصل یک نفره (30 سانتی متری)

پیتزا چهار فصل یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا پپرونی، 1/4 پیتزا قارچ، 1/4 پیتزا سبزیجات، 1/4 پیتزا مخصوص، سس تک نفره

324,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چهار فصل خانواده (40 سانتی متری)

پیتزا چهار فصل خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا پپرونی، 1/4 پیتزا قارچ، 1/4 پیتزا سبزیجات، 1/4 پیتزا مخصوص، سس تک نفره

686,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا فیلادلفیا یک نفره (30 سانتی متری)

پیتزا فیلادلفیا یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس مخصوص، قارچ، فلفل رنگی، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

437,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا فیلادلفیا خانواده (40 سانتی متری)

پیتزا فیلادلفیا خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس مخصوص، قارچ، فلفل رنگی، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

927,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزاگوشت و قارچ یک نفره (30 سانتی متری)

پیتزاگوشت و قارچ یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، گوشت چرخ کرده طعم دار شده تند، سس مخصوص، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، قارچ طعم دار، پنیر موزارلا، سس تک نفره

370,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا قارچ و گوشت خانواده (40 سانتی متری)

پیتزا قارچ و گوشت خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، گوشت چرخ کرده طعم دار شده تند، سس مخصوص، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، قارچ طعم دار، پنیر موزارلا، سس تک نفره

784,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا قارچ و مرغ یک نفره (30 سانتی متری)

پیتزا قارچ و مرغ یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله مرغ طعم دار، سس مخصوص، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

315,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا قارچ و مرغ خانواده (40 سانتی متری)

پیتزا قارچ و مرغ خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله مرغ طعم دار، سس مخصوص، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

668,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چهار فصل لاورز یک نفره (30 سانتی متری)

پیتزا چهار فصل لاورز یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا میگو، 1/4 پیتزا استیک، 1/4 پیتزا مرغ، 1/4 پیتزا تاکو، سس تک نفره

422,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چهار فصل لاورز خانواده (40 سانتی متری)

پیتزا چهار فصل لاورز خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا میگو، 1/4 پیتزا استیک، 1/4 پیتزا مرغ، 1/4 پیتزا تاکو، سس تک نفره

895,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سبزیجات یک نفره (30 سانتی متری)

پیتزا سبزیجات یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، زیتون سیاه، پیاز، بادمجان، اسفناج، ذرت، پنیر موزارلا، سس تک نفره

226,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سبزیجات خانواده (40 سانتی متری)

پیتزا سبزیجات خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، زیتون سیاه، پیاز، بادمجان، اسفناج، ذرت، پنیر موزارلا، سس تک نفره

480,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا بیکن بوریتو

پیتزا بیکن بوریتو

خمیر پیتزا 30 سانتی متری، نان بوریتو، بیکن گوشت 97%، سس مخصوص، گوجه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

224,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چیکن کراست

پیتزا چیکن کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، فیله مرغ طعم دار، سس مخصوص، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

350,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا استیک کراست

پیتزا استیک کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، سس مخصوص، استیک تکه ای، قارچ تفت داده شده، فلفل رنگی، کوکتل ژاپنی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

464,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا پپرونی کراست

پیتزا پپرونی کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، پپرونی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره

310,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا رست بیف کراست

پیتزا رست بیف کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس تک نفره

460,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سوپریم کراست

پیتزا سوپریم کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، ژامبون %90، کوکتل پنیری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

360,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا قارچ

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا مخصوص، سس مخصوص قارچ طعم دار، پنیر موزارلا، سس تک نفره

224,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا بیکن کراست

پیتزا بیکن کراست

خمیر مخصوص.سس مخصوص.پنیر پیتزا.بیکن گوشت ورقه اب.فلفل دلمه رنگی و کوجه

335,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا

گوجه پنیر

202,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سیر و استیک

پیتزا سیر و استیک

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس سیرمخصوص، قارچ، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا

438,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سیر و استیک خانواده

پیتزا سیر و استیک خانواده

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس سیر مخصوص، قارچ، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا

992,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزابیکن استیک

پیتزابیکن استیک

خمیر پیتزا.سس مخصوص.قارچ تفت داده شده استیک فیله گوساله بیکن فلفل رنگی گوجه

457,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزابیکن استیک کراست

پیتزابیکن استیک کراست

خمیر پیتزا. سس مخصوص.قارچ تفت داده شده.استیک فیله گوساله.بیکن.گوجه.فلفل رنگی

484,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

بیکن استیک خانواده

بیکن استیک خانواده

خمیر پیتزا 40 سانتی متری.سس مخصوص.قارچ تفت داده شده استیک فیله گوساله بیکن فلفل رنگی گوجه

968,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

مرغ و اسفناج

مرغ و اسفناج

خمیر پیتزا.پنیر .سس مخصوص.مرغ طعم دار شده.گوجه اسلایس شده.زیتون سیاه

305,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا مرغ و اسفناج کراست

پیتزا مرغ و اسفناج کراست

خمیر پیتزا.پنیر پیتزا.سوسیس طعم دار شده ژاپنی.سس مخصوص.مرغ طعم دار شده.گوجه اسلایس شده.زیتون سیاه.

340,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

خانواده مرغ و اسفناج

خانواده مرغ و اسفناج

خمیر پیتزا.پنیر پیتزا .سس مخصوص.مرغ طعم دار شده.گوجه اسلایس شده.زیتون سیاه

646,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پيتزا دونر استيک

پيتزا دونر استيک

استیک دونر

340,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پيتزا خانواده دونر استيک

پيتزا خانواده دونر استيک

دونر استیک

720,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا ژامبون استیک

پیتزا ژامبون استیک

خمیر مخصوص.سس مخصوص.پنیر پیتزا.ژامبون گوشت 98%_گوجه_زیتون سیاه_فلفل دلمه_فلفل تند اسلایس

344,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا ژامبون استیک خانواده

پیتزا ژامبون استیک خانواده

خمیر مخصوص.سس مخصوص.پنیر پیتزا.ژامبون گوشت 98%_گوجه_زیتون سیاه_فلفل دلمه_فلفل تند اسلایس

730,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا ژامبون استیک اسپایسی

پیتزا ژامبون استیک اسپایسی

خمیر مخصوص_سس مخصوص_ژامبون 98% استیک_هالو پینو.فلفل سبز تند

290,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا خانواده ژامبون استیک اسپایسی

پیتزا خانواده ژامبون استیک اسپایسی

خمیر مخصوص.سس مخصوص.پنیر پیتزا.ژامبون گوشت 98%_هالوپینو_فلفل سبز تند

615,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سالامی فلفل

پیتزا سالامی فلفل

خمیر مخصوص.سس مخصوص سالامی.پنیر .سالامی.فلفل تازه

265,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سالامی فلفل خانواده

پیتزا سالامی فلفل خانواده

خمیر مخصوص.سس مخصوص سالامی.پنیر .سالامی.فلفل تازه

562,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا مکزیکن (30 سانتی متری)

پیتزا مکزیکن (30 سانتی متری)

دونر استیک و هالوپینو و سس مخصوص مکزیکن و پیاز حلقه‌ای و پنیر پیتزا و خمیر پیتزا

350,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا مکزیکن خانواده (30 سانتی متری)

پیتزا مکزیکن خانواده (30 سانتی متری)

دونر استیک و هالوپینو و سس مخصوص مکزیکن و پیاز حلقه‌ای و پنیر پیتزا و خمیر پیتزا

740,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سیر و استیک کراست

پیتزا سیر و استیک کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، سس سیر مخصوص، استیک تکه ای، قارچ تفت داده شده، کوکتل ژاپنی، پنیر موزارلا

467,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا مخصوص یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا مخصوص یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، ژامبون %90، کوکتل پنیری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

334,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا مخصوص خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا مخصوص خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، ژامبون %90، کوکتل پنیری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

708,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا پپرونی یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا پپرونی یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره

282,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا پپرونی خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا پپرونی خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره

598,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا رست بیف یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا رست بیف یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس تک نفره

432,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا رست بیف خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا رست بیف خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس تک نفره

917,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا بیکن یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا بیکن یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، بیکن گوشت، سس مخصوص، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه، فلفل رنگی، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

340,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا بیکن خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا بیکن خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، بیکن گوشت، سس مخصوص، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه، فلفل رنگی، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

720,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چهار فصل یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا چهار فصل یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا پپرونی، 1/4 پیتزا قارچ، 1/4 پیتزا سبزیجات، 1/4 پیتزا مخصوص، سس تک نفره

324,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چهار فصل خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا چهار فصل خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا پپرونی، 1/4 پیتزا قارچ، 1/4 پیتزا سبزیجات، 1/4 پیتزا مخصوص، سس تک نفره

686,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا فیلادلفیا یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا فیلادلفیا یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس مخصوص، قارچ، فلفل رنگی، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

437,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا فیلادلفیا خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا فیلادلفیا خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس مخصوص، قارچ، فلفل رنگی، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

927,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزاگوشت و قارچ یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزاگوشت و قارچ یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، گوشت چرخ کرده طعم دار شده تند، سس مخصوص، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، قارچ طعم دار، پنیر موزارلا، سس تک نفره

370,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا قارچ و گوشت خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا قارچ و گوشت خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، گوشت چرخ کرده طعم دار شده تند، سس مخصوص، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، قارچ طعم دار، پنیر موزارلا، سس تک نفره

784,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا قارچ و مرغ یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا قارچ و مرغ یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله مرغ طعم دار، سس مخصوص، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

315,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا قارچ و مرغ خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا قارچ و مرغ خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله مرغ طعم دار، سس مخصوص، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

668,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چهار فصل لاورز یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا چهار فصل لاورز یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا میگو، 1/4 پیتزا استیک، 1/4 پیتزا مرغ، 1/4 پیتزا تاکو، سس تک نفره

422,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چهار فصل لاورز خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا چهار فصل لاورز خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا میگو، 1/4 پیتزا استیک، 1/4 پیتزا مرغ، 1/4 پیتزا تاکو، سس تک نفره

895,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سبزیجات یک نفره (30 سانتی متری)

Food

پیتزا سبزیجات یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، زیتون سیاه، پیاز، بادمجان، اسفناج، ذرت، پنیر موزارلا، سس تک نفره

226,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سبزیجات خانواده (40 سانتی متری)

Food

پیتزا سبزیجات خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، زیتون سیاه، پیاز، بادمجان، اسفناج، ذرت، پنیر موزارلا، سس تک نفره

480,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا بیکن بوریتو

Food

پیتزا بیکن بوریتو

خمیر پیتزا 30 سانتی متری، نان بوریتو، بیکن گوشت 97%، سس مخصوص، گوجه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

224,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چیکن کراست

Food

پیتزا چیکن کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، فیله مرغ طعم دار، سس مخصوص، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

350,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا استیک کراست

Food

پیتزا استیک کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، سس مخصوص، استیک تکه ای، قارچ تفت داده شده، فلفل رنگی، کوکتل ژاپنی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

464,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا پپرونی کراست

Food

پیتزا پپرونی کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، پپرونی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره

310,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا رست بیف کراست

Food

پیتزا رست بیف کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس تک نفره

460,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سوپریم کراست

Food

پیتزا سوپریم کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، ژامبون %90، کوکتل پنیری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

360,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا قارچ

Food

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا مخصوص، سس مخصوص قارچ طعم دار، پنیر موزارلا، سس تک نفره

224,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا بیکن کراست

Food

پیتزا بیکن کراست

خمیر مخصوص.سس مخصوص.پنیر پیتزا.بیکن گوشت ورقه اب.فلفل دلمه رنگی و کوجه

335,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا مارگاریتا

Food

پیتزا مارگاریتا

گوجه پنیر

202,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سیر و استیک

Food

پیتزا سیر و استیک

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس سیرمخصوص، قارچ، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا

438,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سیر و استیک خانواده

Food

پیتزا سیر و استیک خانواده

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس سیر مخصوص، قارچ، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا

992,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزابیکن استیک

Food

پیتزابیکن استیک

خمیر پیتزا.سس مخصوص.قارچ تفت داده شده استیک فیله گوساله بیکن فلفل رنگی گوجه

457,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزابیکن استیک کراست

Food

پیتزابیکن استیک کراست

خمیر پیتزا. سس مخصوص.قارچ تفت داده شده.استیک فیله گوساله.بیکن.گوجه.فلفل رنگی

484,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

بیکن استیک خانواده

Food

بیکن استیک خانواده

خمیر پیتزا 40 سانتی متری.سس مخصوص.قارچ تفت داده شده استیک فیله گوساله بیکن فلفل رنگی گوجه

968,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

مرغ و اسفناج

Food

مرغ و اسفناج

خمیر پیتزا.پنیر .سس مخصوص.مرغ طعم دار شده.گوجه اسلایس شده.زیتون سیاه

305,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا مرغ و اسفناج کراست

Food

پیتزا مرغ و اسفناج کراست

خمیر پیتزا.پنیر پیتزا.سوسیس طعم دار شده ژاپنی.سس مخصوص.مرغ طعم دار شده.گوجه اسلایس شده.زیتون سیاه.

340,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

خانواده مرغ و اسفناج

Food

خانواده مرغ و اسفناج

خمیر پیتزا.پنیر پیتزا .سس مخصوص.مرغ طعم دار شده.گوجه اسلایس شده.زیتون سیاه

646,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پيتزا دونر استيک

Food

پيتزا دونر استيک

استیک دونر

340,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پيتزا خانواده دونر استيک

Food

پيتزا خانواده دونر استيک

دونر استیک

720,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا ژامبون استیک

Food

پیتزا ژامبون استیک

خمیر مخصوص.سس مخصوص.پنیر پیتزا.ژامبون گوشت 98%_گوجه_زیتون سیاه_فلفل دلمه_فلفل تند اسلایس

344,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا ژامبون استیک خانواده

Food

پیتزا ژامبون استیک خانواده

خمیر مخصوص.سس مخصوص.پنیر پیتزا.ژامبون گوشت 98%_گوجه_زیتون سیاه_فلفل دلمه_فلفل تند اسلایس

730,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا ژامبون استیک اسپایسی

Food

پیتزا ژامبون استیک اسپایسی

خمیر مخصوص_سس مخصوص_ژامبون 98% استیک_هالو پینو.فلفل سبز تند

290,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا خانواده ژامبون استیک اسپایسی

Food

پیتزا خانواده ژامبون استیک اسپایسی

خمیر مخصوص.سس مخصوص.پنیر پیتزا.ژامبون گوشت 98%_هالوپینو_فلفل سبز تند

615,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سالامی فلفل

Food

پیتزا سالامی فلفل

خمیر مخصوص.سس مخصوص سالامی.پنیر .سالامی.فلفل تازه

265,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سالامی فلفل خانواده

Food

پیتزا سالامی فلفل خانواده

خمیر مخصوص.سس مخصوص سالامی.پنیر .سالامی.فلفل تازه

562,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا مکزیکن (30 سانتی متری)

Food

پیتزا مکزیکن (30 سانتی متری)

دونر استیک و هالوپینو و سس مخصوص مکزیکن و پیاز حلقه‌ای و پنیر پیتزا و خمیر پیتزا

350,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا مکزیکن خانواده (30 سانتی متری)

Food

پیتزا مکزیکن خانواده (30 سانتی متری)

دونر استیک و هالوپینو و سس مخصوص مکزیکن و پیاز حلقه‌ای و پنیر پیتزا و خمیر پیتزا

740,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سیر و استیک کراست

Food

پیتزا سیر و استیک کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، سس سیر مخصوص، استیک تکه ای، قارچ تفت داده شده، کوکتل ژاپنی، پنیر موزارلا

467,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

برگر

همبرگر سینگل (نرمال)

همبرگر سینگل (نرمال)

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان مک، سس تک نفره

242,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

همبرگر سینگل (اسپایسی)

همبرگر سینگل (اسپایسی)

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان مک، سس تک نفره

248,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

همبرگر دوبل

همبرگر دوبل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان مک، سس تک نفره

345,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

رویال چیکن برگر

رویال چیکن برگر

یک عدد فیله مرغ سوخاری 145 گرمی، یک عدد فیله مرغ گریل شده 160 گرمی، ژامبون بوقلمون، پنیر چدار، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره سس مخصوص

290,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

رویال برگر

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، یک عدد فیله مرغ گریل شده 160 گرمی، ژامبون بوقلمون، پنیر چدار، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره

380,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

قارچ برگر سینگل

قارچ برگر سینگل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر چدار، سس قارچ، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

267,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

قارچ برگر دوبل

قارچ برگر دوبل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر چدار، سس قارچ، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

395,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

چیز برگر سینگل

چیز برگر سینگل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره

257,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

چیز برگر دوبل

چیز برگر دوبل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره

375,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

بیکنیتور برگر

بیکنیتور برگر

2 عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، 2 ورقه پنیر گودا، ژامبون بیکن، سس مخصوص، پیاز، گوجه، نان مک، سس تک نفره

380,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

فیله سوخاری برگر نرمال

فیله سوخاری برگر نرمال

160 گرم سینه مرغ سوخاری، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

210,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

فیله سوخاری برگر اسپایسی

فیله سوخاری برگر اسپایسی

160 گرم سینه مرغ سوخاری، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

210,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

چیز استیک برگر

چیز استیک برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، 80 گرم استیک گوساله تکه ای، سس مخصوص، پنیر چدار، پنیر موزارلا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان مک، سس تک نفره

440,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

فیله کبابی برگر

فیله کبابی برگر

فیله مرغ گریل شده، پنیر ورقه ای سفید، سس، کاهو، گوجه،

205,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سوپریم برگر نرمال

سوپریم برگر نرمال

160 گرم سینه مرغ سوخاری، ژامبون بوقلمون، سس مخصوص، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

235,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سوپریم برگر اسپایسی

سوپریم برگر اسپایسی

160 گرم سینه مرغ سوخاری، ژامبون بوقلمون، سس مخصوص، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

235,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

جعبه کودک

جعبه کودک

یک عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پنیر چدار، نان مک، سس تک نفره، اسباب بازی

410,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

دابل زینگر اسپایسی

دابل زینگر اسپایسی

سوپریم دوبل

270,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

دابل زینگر

دابل زینگر

سوپریم دوبل

270,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

همبرگر سینگل (نرمال)

Food

همبرگر سینگل (نرمال)

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان مک، سس تک نفره

242,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

همبرگر سینگل (اسپایسی)

Food

همبرگر سینگل (اسپایسی)

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان مک، سس تک نفره

248,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

همبرگر دوبل

Food

همبرگر دوبل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان مک، سس تک نفره

345,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

رویال چیکن برگر

Food

رویال چیکن برگر

یک عدد فیله مرغ سوخاری 145 گرمی، یک عدد فیله مرغ گریل شده 160 گرمی، ژامبون بوقلمون، پنیر چدار، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره سس مخصوص

290,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

رویال برگر

Food

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، یک عدد فیله مرغ گریل شده 160 گرمی، ژامبون بوقلمون، پنیر چدار، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره

380,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

قارچ برگر سینگل

Food

قارچ برگر سینگل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر چدار، سس قارچ، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

267,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

قارچ برگر دوبل

Food

قارچ برگر دوبل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر چدار، سس قارچ، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

395,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

چیز برگر سینگل

Food

چیز برگر سینگل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره

257,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

چیز برگر دوبل

Food

چیز برگر دوبل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره

375,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

بیکنیتور برگر

Food

بیکنیتور برگر

2 عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، 2 ورقه پنیر گودا، ژامبون بیکن، سس مخصوص، پیاز، گوجه، نان مک، سس تک نفره

380,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

فیله سوخاری برگر نرمال

Food

فیله سوخاری برگر نرمال

160 گرم سینه مرغ سوخاری، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

210,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

فیله سوخاری برگر اسپایسی

Food

فیله سوخاری برگر اسپایسی

160 گرم سینه مرغ سوخاری، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

210,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

چیز استیک برگر

Food

چیز استیک برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، 80 گرم استیک گوساله تکه ای، سس مخصوص، پنیر چدار، پنیر موزارلا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان مک، سس تک نفره

440,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

فیله کبابی برگر

Food

فیله کبابی برگر

فیله مرغ گریل شده، پنیر ورقه ای سفید، سس، کاهو، گوجه،

205,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سوپریم برگر نرمال

Food

سوپریم برگر نرمال

160 گرم سینه مرغ سوخاری، ژامبون بوقلمون، سس مخصوص، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

235,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سوپریم برگر اسپایسی

Food

سوپریم برگر اسپایسی

160 گرم سینه مرغ سوخاری، ژامبون بوقلمون، سس مخصوص، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

235,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

جعبه کودک

Food

جعبه کودک

یک عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پنیر چدار، نان مک، سس تک نفره، اسباب بازی

410,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

دابل زینگر اسپایسی

Food

دابل زینگر اسپایسی

سوپریم دوبل

270,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

دابل زینگر

Food

دابل زینگر

سوپریم دوبل

270,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ

رست بیف با پنیر چدار

رست بیف با پنیر چدار

رست بیف طعم دار شده، پنیر چدار، سس مخصوص، نان قهوه ای، سس تک نفره

324,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

رست بیف با سس آلفردو

رست بیف با سس آلفردو

رست بیف طعم دار شده، پنیر چدار، سس قارچ، نان قهوه ای، سس تک نفره

335,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک

120 گرم استیک گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس آلفردو، نان چاودار، سس تک نفره

350,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ استیک ویژه

ساندویچ استیک ویژه

100 گرم استیک گوساله، قارچ طعم دار، ژامبون گوشت، پنیر چدار، سس آلفردو، چیپس خلالی، گوجه، نان چاودار، سس تک نفره

400,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ تویستر (تورنادو)

ساندویچ تویستر (تورنادو)

2 عدد فیله مرغ سوخاری 160 گرمی، کاهو، گوجه، سس خردل، نان بوریتو، سس مخصوص، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه قوطی (به انتخاب شما)، سس تک نفره

270,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ فیله مرغ ساده

ساندویچ فیله مرغ ساده

160 گرم فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان چاودار، سس تک نفره

215,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ فیله مرغ ویژه

ساندویچ فیله مرغ ویژه

160 گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، ژامبون، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان چاودار، پنیر چدار، چیپس خلالی، نان چاودار، سس تک نفره

250,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ هات داگ با پنیر چدار

ساندویچ هات داگ با پنیر چدار

یک عدد هات داگ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره

200,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، قارچ، ژامبون، پنیر پیتزا، سس مخصوص، چیپس خلالی، نان باگت، سس تک نفره

255,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر چدار، گوجه، خیارشور، نان چاودار، سس تک نفره

215,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری

ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری

ژامبون بوقلمون تنوری، قارچ، پنیر چدار، گوجه، خیارشور، نان چاودار، سس تک نفره

230,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ پنینی مرغ و اسفناج

ساندویچ پنینی مرغ و اسفناج

فیله مرغ تکه ای، اسفناج، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان چاودار، سس تک نفره

230,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کراکوف پنیری

کراکوف پنیری

نان باگت.سس مخصوص.کاهو گوجه خیار شور کراکوف پنیری

204,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ سوپر ویژه

ساندویچ سوپر ویژه

سس مخصوص پنیر گوشت گوساله سینه مرغ قارچ گوجه خیار شور

335,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

رست بیف با پنیر چدار

Food

رست بیف با پنیر چدار

رست بیف طعم دار شده، پنیر چدار، سس مخصوص، نان قهوه ای، سس تک نفره

324,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

رست بیف با سس آلفردو

Food

رست بیف با سس آلفردو

رست بیف طعم دار شده، پنیر چدار، سس قارچ، نان قهوه ای، سس تک نفره

335,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ استیک

Food

ساندویچ استیک

120 گرم استیک گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس آلفردو، نان چاودار، سس تک نفره

350,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ استیک ویژه

Food

ساندویچ استیک ویژه

100 گرم استیک گوساله، قارچ طعم دار، ژامبون گوشت، پنیر چدار، سس آلفردو، چیپس خلالی، گوجه، نان چاودار، سس تک نفره

400,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ تویستر (تورنادو)

Food

ساندویچ تویستر (تورنادو)

2 عدد فیله مرغ سوخاری 160 گرمی، کاهو، گوجه، سس خردل، نان بوریتو، سس مخصوص، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه قوطی (به انتخاب شما)، سس تک نفره

270,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ فیله مرغ ساده

Food

ساندویچ فیله مرغ ساده

160 گرم فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان چاودار، سس تک نفره

215,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ فیله مرغ ویژه

Food

ساندویچ فیله مرغ ویژه

160 گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، ژامبون، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان چاودار، پنیر چدار، چیپس خلالی، نان چاودار، سس تک نفره

250,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ هات داگ با پنیر چدار

Food

ساندویچ هات داگ با پنیر چدار

یک عدد هات داگ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ هات داگ ویژه

Food

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، قارچ، ژامبون، پنیر پیتزا، سس مخصوص، چیپس خلالی، نان باگت، سس تک نفره

255,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

Food

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر چدار، گوجه، خیارشور، نان چاودار، سس تک نفره

215,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری

Food

ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری

ژامبون بوقلمون تنوری، قارچ، پنیر چدار، گوجه، خیارشور، نان چاودار، سس تک نفره

230,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ پنینی مرغ و اسفناج

Food

ساندویچ پنینی مرغ و اسفناج

فیله مرغ تکه ای، اسفناج، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان چاودار، سس تک نفره

230,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کراکوف پنیری

Food

کراکوف پنیری

نان باگت.سس مخصوص.کاهو گوجه خیار شور کراکوف پنیری

204,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ سوپر ویژه

Food

ساندویچ سوپر ویژه

سس مخصوص پنیر گوشت گوساله سینه مرغ قارچ گوجه خیار شور

335,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ %90(سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ %90(سرد)

ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره

175,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ ژامبون گوشت %90(سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت %90(سرد)

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره

185,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ ژامبون بوقلمون%90 (سرد)

ساندویچ ژامبون بوقلمون%90 (سرد)

ژامبون بوقلمون، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره

195,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ ژامبون مرغ %90(سرد)

Food

ساندویچ ژامبون مرغ %90(سرد)

ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره

175,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ ژامبون گوشت %90(سرد)

Food

ساندویچ ژامبون گوشت %90(سرد)

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره

185,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ ژامبون بوقلمون%90 (سرد)

Food

ساندویچ ژامبون بوقلمون%90 (سرد)

ژامبون بوقلمون، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره

195,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سوخاری

بال سوخاری تند (شش تکه)

بال سوخاری تند (شش تکه)

6 عدد بال و کتف مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره

275,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

بال سوخاری تند (دوازده تکه)

بال سوخاری تند (دوازده تکه)

12 عدد بال و کتف مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره

390,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

مرغ سوخاری (دو تکه) نرمال