تجریش
یوسف آباد (کباب)
×
قوانین شعبه

این شعبه فقط به محدوده های مشخص شده در نقشه سرویس می دهد برای مشاهده مناطق تحت پوششکلیلک کنید

همه
پیتزا
پیتزا نیمه آماده سرد
سوپ
برگر
ساندویچ
ساندویچ سرد
سوخاری
بشقاب
سالاد
پیش غذا
نوشیدنی
دسر
سس ها
سرویس اضافه
اضافات
همه
پیتزا
پیتزا نیمه آماده سرد
سوپ
برگر
ساندویچ
ساندویچ سرد
سوخاری
بشقاب
سالاد
پیش غذا
نوشیدنی
دسر
سس ها
سرویس اضافه
اضافات

پیتزا

پیتزا مخصوص یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا مخصوص یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، ژامبون %90، کوکتل پنیری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

71,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا مخصوص خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا مخصوص خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، ژامبون %90، کوکتل پنیری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

152,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا پپرونی یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا پپرونی یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره

67,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا پپرونی خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا پپرونی خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره

146,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا رست بیف یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا رست بیف یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس تک نفره

96,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا رست بیف خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا رست بیف خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس تک نفره

197,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا میگو یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا میگو یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، میگو طعم دار شده، سس مخصوص، فلفل رنگی، کاپاریز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

87,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا میگو خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا میگو خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، میگو طعم دار شده، سس مخصوص، فلفل رنگی، کاپاریز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

188,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا بیکن یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا بیکن یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، بیکن گوشت، سس مخصوص، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه، فلفل رنگی، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

81,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا بیکن خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا بیکن خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، بیکن گوشت، سس مخصوص، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه، فلفل رنگی، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

159,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چهار فصل یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا چهار فصل یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا پپرونی، 1/4 پیتزا قارچ، 1/4 پیتزا سبزیجات، 1/4 پیتزا مخصوص، سس تک نفره

71,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چهار فصل خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا چهار فصل خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا پپرونی، 1/4 پیتزا قارچ، 1/4 پیتزا سبزیجات، 1/4 پیتزا مخصوص، سس تک نفره

152,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا فیلادلفیا یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا فیلادلفیا یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس مخصوص، قارچ، فلفل رنگی، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

91,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا فیلادلفیا خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا فیلادلفیا خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس مخصوص، قارچ، فلفل رنگی، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

193,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا تاکو یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا تاکو یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، گوشت چرخ کرده طعم دار شده تند، سس مخصوص، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، قارچ طعم دار، پنیر موزارلا، سس تک نفره

77,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا تاکو خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا تاکو خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، گوشت چرخ کرده طعم دار شده تند، سس مخصوص، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، قارچ طعم دار، پنیر موزارلا، سس تک نفره

164,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا قارچ و مرغ یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا قارچ و مرغ یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله مرغ طعم دار، سس مخصوص، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

71,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا قارچ و مرغ خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا قارچ و مرغ خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله مرغ طعم دار، سس مخصوص، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

152,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چهار فصل لاورز یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا چهار فصل لاورز یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا میگو، 1/4 پیتزا استیک، 1/4 پیتزا مرغ، 1/4 پیتزا تاکو، سس تک نفره

93,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چهار فصل لاورز خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا چهار فصل لاورز خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا میگو، 1/4 پیتزا استیک، 1/4 پیتزا مرغ، 1/4 پیتزا تاکو، سس تک نفره

192,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سبزیجات یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا سبزیجات یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، زیتون سیاه، پیاز، بادمجان، اسفناج، ذرت، پنیر موزارلا، سس تک نفره

60,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سبزیجات خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا سبزیجات خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، زیتون سیاه، پیاز، بادمجان، اسفناج، ذرت، پنیر موزارلا، سس تک نفره

120,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا بیکن بوریتو

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا بیکن بوریتو

خمیر پیتزا 30 سانتی متری، نان بوریتو، بیکن گوشت 97%، سس مخصوص، گوجه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

69,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چیکن کراست

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا چیکن کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، فیله مرغ طعم دار، سس مخصوص، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

84,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا استیک کراست

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا استیک کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، سس مخصوص، استیک تکه ای، قارچ تفت داده شده، فلفل رنگی، کوکتل ژاپنی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

103,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا پپرونی کراست

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا پپرونی کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، پپرونی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره

80,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا رست بیف کراست

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا رست بیف کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس تک نفره

106,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سوپریم کراست

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا سوپریم کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، ژامبون %90، کوکتل پنیری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

84,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا قارچ

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا مخصوص، سس مخصوص قارچ طعم دار، پنیر موزارلا، سس تک نفره

58,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا مارگاریتا

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا مارگاریتا

گوجه پنیر

53,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سیر و استیک

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا سیر و استیک

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس سیرمخصوص، قارچ، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا

92,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزابیکن استیک

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزابیکن استیک

خمیر پیتزا.سس مخصوص.قارچ تفت داده شده استیک فیله گوساله بیکن فلفل رنگی گوجه

89,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزابیکن استیک کراست

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزابیکن استیک کراست

خمیر پیتزا. سس مخصوص.قارچ تفت داده شده.استیک فیله گوساله.بیکن.گوجه.فلفل رنگی

99,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

بیکن استیک خانواده

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

بیکن استیک خانواده

خمیر پیتزا 40 سانتی متری.سس مخصوص.قارچ تفت داده شده استیک فیله گوساله بیکن فلفل رنگی گوجه

192,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سیر و استیک کراست

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا سیر و استیک کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، سس سیر مخصوص، استیک تکه ای، قارچ تفت داده شده، کوکتل ژاپنی، پنیر موزارلا

102,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا مخصوص یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا مخصوص یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، ژامبون %90، کوکتل پنیری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

71,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا مخصوص خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا مخصوص خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، ژامبون %90، کوکتل پنیری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

152,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا پپرونی یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا پپرونی یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره

67,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا پپرونی خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا پپرونی خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره

146,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا رست بیف یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا رست بیف یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس تک نفره

96,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا رست بیف خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا رست بیف خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس تک نفره

197,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا میگو یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا میگو یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، میگو طعم دار شده، سس مخصوص، فلفل رنگی، کاپاریز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

87,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا میگو خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا میگو خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، میگو طعم دار شده، سس مخصوص، فلفل رنگی، کاپاریز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

188,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا بیکن یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا بیکن یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، بیکن گوشت، سس مخصوص، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه، فلفل رنگی، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

81,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا بیکن خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا بیکن خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، بیکن گوشت، سس مخصوص، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه، فلفل رنگی، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

159,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چهار فصل یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا چهار فصل یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا پپرونی، 1/4 پیتزا قارچ، 1/4 پیتزا سبزیجات، 1/4 پیتزا مخصوص، سس تک نفره

71,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چهار فصل خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا چهار فصل خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا پپرونی، 1/4 پیتزا قارچ، 1/4 پیتزا سبزیجات، 1/4 پیتزا مخصوص، سس تک نفره

152,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا فیلادلفیا یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا فیلادلفیا یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس مخصوص، قارچ، فلفل رنگی، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

91,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا فیلادلفیا خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا فیلادلفیا خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس مخصوص، قارچ، فلفل رنگی، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره

193,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا تاکو یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا تاکو یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، گوشت چرخ کرده طعم دار شده تند، سس مخصوص، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، قارچ طعم دار، پنیر موزارلا، سس تک نفره

77,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا تاکو خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا تاکو خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، گوشت چرخ کرده طعم دار شده تند، سس مخصوص، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، قارچ طعم دار، پنیر موزارلا، سس تک نفره

164,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا قارچ و مرغ یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا قارچ و مرغ یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله مرغ طعم دار، سس مخصوص، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

71,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا قارچ و مرغ خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا قارچ و مرغ خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، فیله مرغ طعم دار، سس مخصوص، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

152,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چهار فصل لاورز یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا چهار فصل لاورز یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا میگو، 1/4 پیتزا استیک، 1/4 پیتزا مرغ، 1/4 پیتزا تاکو، سس تک نفره

93,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چهار فصل لاورز خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا چهار فصل لاورز خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، 1/4 پیتزا میگو، 1/4 پیتزا استیک، 1/4 پیتزا مرغ، 1/4 پیتزا تاکو، سس تک نفره

192,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سبزیجات یک نفره (30 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا سبزیجات یک نفره (30 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، زیتون سیاه، پیاز، بادمجان، اسفناج، ذرت، پنیر موزارلا، سس تک نفره

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سبزیجات خانواده (40 سانتی متری)

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا سبزیجات خانواده (40 سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، زیتون سیاه، پیاز، بادمجان، اسفناج، ذرت، پنیر موزارلا، سس تک نفره

120,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا بیکن بوریتو

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا بیکن بوریتو

خمیر پیتزا 30 سانتی متری، نان بوریتو، بیکن گوشت 97%، سس مخصوص، گوجه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

69,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا چیکن کراست

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا چیکن کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، فیله مرغ طعم دار، سس مخصوص، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا، سس تک نفره

84,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا استیک کراست

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا استیک کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، سس مخصوص، استیک تکه ای، قارچ تفت داده شده، فلفل رنگی، کوکتل ژاپنی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

103,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا پپرونی کراست

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا پپرونی کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، پپرونی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره

80,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا رست بیف کراست

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا رست بیف کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس تک نفره

106,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سوپریم کراست

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا سوپریم کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، ژامبون %90، کوکتل پنیری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس تک نفره

84,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا قارچ

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا مخصوص، سس مخصوص قارچ طعم دار، پنیر موزارلا، سس تک نفره

58,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا مارگاریتا

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا مارگاریتا

گوجه پنیر

53,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سیر و استیک

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا سیر و استیک

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس سیرمخصوص، قارچ، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا

92,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزابیکن استیک

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزابیکن استیک

خمیر پیتزا.سس مخصوص.قارچ تفت داده شده استیک فیله گوساله بیکن فلفل رنگی گوجه

89,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزابیکن استیک کراست

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزابیکن استیک کراست

خمیر پیتزا. سس مخصوص.قارچ تفت داده شده.استیک فیله گوساله.بیکن.گوجه.فلفل رنگی

99,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

بیکن استیک خانواده

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

بیکن استیک خانواده

خمیر پیتزا 40 سانتی متری.سس مخصوص.قارچ تفت داده شده استیک فیله گوساله بیکن فلفل رنگی گوجه

192,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا سیر و استیک کراست

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا سیر و استیک کراست

خمیر پیتزا مخصوص 30 سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، سس سیر مخصوص، استیک تکه ای، قارچ تفت داده شده، کوکتل ژاپنی، پنیر موزارلا

102,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا نیمه آماده سرد

مخصوص سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

مخصوص سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.ژامبون 90% گوشت و مرغ.کوکتل پنیر.ژامبون سالامی.فلفل دلمه سبز.گوجه.قارچ.زیتون سیاه

71,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پپرونی سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پپرونی سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.پپرونی 90%.فلفل هالوپینو

67,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

قارچ و مرغ سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

قارچ و مرغ سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.فیله مرغ .زیتون سیاه.فلفل دلمه.قارچ تفت داده شده طعم دار شده.گوجه نگینی

71,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سبزیجات سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

سبزیجات سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.بادمجان طعم دار شده.گوجه.اسفناج طعم دار شده.گوجه نگینی.زیتون سیاه.ذرت.قارچ.فلفل دلمه.کاپاریس

60,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

چهار فصل سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

چهار فصل سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.تشکیل شده از چهار پیتزای مختلف که هر یک عبارتند از پیتزا پپرونی و پیتزا مخصوص و پیتزا سبزیجات و پیتزا قارچ و پنیر

71,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

چهارفصل لاورز سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

چهارفصل لاورز سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.تشکیل شده از چهار پیتزای مختلف که هر یک از قسمتها عبارتند از پیتزا فیلادلفیا استیک و پیتزا قارچ و مرغ و پیتزا تاکو و پیتزا میگو که هر یک از قسمتها قابل تغییر نیز میباشند

93,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا قارچ و پنیر سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا قارچ و پنیر سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ

58,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا پنیر سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا پنیر سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.

53,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا میگو سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا میگو سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.میگو پخته شده طعم دار شده.قارچ.گوجه.فلفل رنگی.کاپاریس

87,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا خانواده میگو سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا خانواده میگو سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.میگو پخته شده و طعم دار شده.کاپاریس.قارچ.فلفل دلمه رنگی.گوجه نگینی.

188,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا بیکن سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا بیکن سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.بیکن گوساله 98%.فلفل دلمه رنگی.

81,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا خانواده بیکن سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا خانواده بیکن سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.بیکن 98%گوساله.فلفل دلمه رنگی.

159,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا خانواده پپرونی سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا خانواده پپرونی سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.پپرونی.فلفل هالوپینو

146,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا خانواده مخصوص سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا خانواده مخصوص سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.ژامبون 90% گوشت و مرغ.کوکتل پنیر.ژامبون سالامی.فلفل دلمه سبز.گوجه.قارچ.زیتون سیاه

152,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا خانواده چهار فصل لاورز سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا خانواده چهار فصل لاورز سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.تشکیل شده از چهار پیتزای مختلف که هر یک از قسمتها عبارتند از پیتزا فیلادلفیا استیک و پیتزا قارچ و مرغ و پیتزا تاکو و پیتزا میگو که هر یک از قسمتها قابل تغییر نیز میباشند

192,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا خانواده چهار فصل سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا خانواده چهار فصل سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.تشکیل شده از چهار پیتزای مختلف که هر یک عبارتند از پیتزا پپرونی و پیتزا مخصوص و پیتزا سبزیجات و پیتزا قارچ و پنیر

152,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا خانواده سبزیجات سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال

پیتزا خانواده سبزیجات سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.بادمجان طعم دار شده.گوجه.اسفناج طعم دار شده.گوجه نگینی.زیتون سیاه.ذرت.قارچ.فلفل دلمه.کاپاریس

120,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

مخصوص سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

مخصوص سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.ژامبون 90% گوشت و مرغ.کوکتل پنیر.ژامبون سالامی.فلفل دلمه سبز.گوجه.قارچ.زیتون سیاه

71,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پپرونی سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پپرونی سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.پپرونی 90%.فلفل هالوپینو

67,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

قارچ و مرغ سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

قارچ و مرغ سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.فیله مرغ .زیتون سیاه.فلفل دلمه.قارچ تفت داده شده طعم دار شده.گوجه نگینی

71,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سبزیجات سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

سبزیجات سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.بادمجان طعم دار شده.گوجه.اسفناج طعم دار شده.گوجه نگینی.زیتون سیاه.ذرت.قارچ.فلفل دلمه.کاپاریس

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

چهار فصل سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

چهار فصل سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.تشکیل شده از چهار پیتزای مختلف که هر یک عبارتند از پیتزا پپرونی و پیتزا مخصوص و پیتزا سبزیجات و پیتزا قارچ و پنیر

71,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

چهارفصل لاورز سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

چهارفصل لاورز سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.تشکیل شده از چهار پیتزای مختلف که هر یک از قسمتها عبارتند از پیتزا فیلادلفیا استیک و پیتزا قارچ و مرغ و پیتزا تاکو و پیتزا میگو که هر یک از قسمتها قابل تغییر نیز میباشند

93,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا قارچ و پنیر سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا قارچ و پنیر سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ

58,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا پنیر سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا پنیر سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.

53,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا میگو سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا میگو سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.میگو پخته شده طعم دار شده.قارچ.گوجه.فلفل رنگی.کاپاریس

87,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا خانواده میگو سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا خانواده میگو سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.میگو پخته شده و طعم دار شده.کاپاریس.قارچ.فلفل دلمه رنگی.گوجه نگینی.

188,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا بیکن سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا بیکن سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.بیکن گوساله 98%.فلفل دلمه رنگی.

81,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا خانواده بیکن سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا خانواده بیکن سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.بیکن 98%گوساله.فلفل دلمه رنگی.

159,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا خانواده پپرونی سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا خانواده پپرونی سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.پپرونی.فلفل هالوپینو

146,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا خانواده مخصوص سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا خانواده مخصوص سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.ژامبون 90% گوشت و مرغ.کوکتل پنیر.ژامبون سالامی.فلفل دلمه سبز.گوجه.قارچ.زیتون سیاه

152,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا خانواده چهار فصل لاورز سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا خانواده چهار فصل لاورز سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.تشکیل شده از چهار پیتزای مختلف که هر یک از قسمتها عبارتند از پیتزا فیلادلفیا استیک و پیتزا قارچ و مرغ و پیتزا تاکو و پیتزا میگو که هر یک از قسمتها قابل تغییر نیز میباشند

192,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا خانواده چهار فصل سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا خانواده چهار فصل سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.تشکیل شده از چهار پیتزای مختلف که هر یک عبارتند از پیتزا پپرونی و پیتزا مخصوص و پیتزا سبزیجات و پیتزا قارچ و پنیر

152,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

پیتزا خانواده سبزیجات سرد

ظرف یکبار مصرف

قاشق و چنگال
Food

پیتزا خانواده سبزیجات سرد

خمیر پیتزای نیمه آماده سرد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.بادمجان طعم دار شده.گوجه.اسفناج طعم دار شده.گوجه نگینی.زیتون سیاه.ذرت.قارچ.فلفل دلمه.کاپاریس

120,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سوپ

سوپ سبزیجات با مرغ

سوپ سبزیجات با مرغ

سبزیجات با مرغ

20,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سوپ سبزیجات با مرغ

Food

سوپ سبزیجات با مرغ

سبزیجات با مرغ

20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

برگر

همبرگر سینگل (نرمال)

همبرگر سینگل (نرمال)

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان مک، سس تک نفره

49,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

همبرگر سینگل (اسپایسی)

همبرگر سینگل (اسپایسی)

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان مک، سس تک نفره

49,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

همبرگر دوبل

همبرگر دوبل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان مک، سس تک نفره

73,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

رویال چیکن برگر

رویال چیکن برگر

یک عدد فیله مرغ سوخاری 145 گرمی، یک عدد فیله مرغ گریل شده 160 گرمی، ژامبون بوقلمون، پنیر چدار، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره سس مخصوص

63,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

رویال برگر

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، یک عدد فیله مرغ گریل شده 160 گرمی، ژامبون بوقلمون، پنیر چدار، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره

75,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

قارچ برگر سینگل

قارچ برگر سینگل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر چدار، سس قارچ، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

57,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

قارچ برگر دوبل

قارچ برگر دوبل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر چدار، سس قارچ، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

74,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

چیز برگر سینگل

چیز برگر سینگل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره

51,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

چیز برگر دوبل

چیز برگر دوبل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره

78,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

بیکنیتور برگر

بیکنیتور برگر

2 عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، 2 ورقه پنیر گودا، ژامبون بیکن، سس مخصوص، پیاز، گوجه، نان مک، سس تک نفره

89,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

فیله سوخاری برگر نرمال

فیله سوخاری برگر نرمال

160 گرم سینه مرغ سوخاری، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

42,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

فیله سوخاری برگر اسپایسی

فیله سوخاری برگر اسپایسی

160 گرم سینه مرغ سوخاری، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

42,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

چیز استیک برگر

چیز استیک برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، 80 گرم استیک گوساله تکه ای، سس مخصوص، پنیر چدار، پنیر موزارلا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان مک، سس تک نفره

80,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

فیله کبابی برگر

فیله کبابی برگر

فیله مرغ گریل شده، پنیر ورقه ای سفید، سس، کاهو، گوجه،

41,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سوپریم برگر نرمال

سوپریم برگر نرمال

160 گرم سینه مرغ سوخاری، ژامبون بوقلمون، سس مخصوص، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

46,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سوپریم برگر اسپایسی

سوپریم برگر اسپایسی

160 گرم سینه مرغ سوخاری، ژامبون بوقلمون، سس مخصوص، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

46,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

جعبه کودک

جعبه کودک

یک عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پنیر چدار، نان مک، سس تک نفره، اسباب بازی

89,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

دابل زینگر اسپایسی

دابل زینگر اسپایسی

سوپریم دوبل

57,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

دابل زینگر

دابل زینگر

سوپریم دوبل

57,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

همبرگر سینگل (نرمال)

Food

همبرگر سینگل (نرمال)

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان مک، سس تک نفره

49,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

همبرگر سینگل (اسپایسی)

Food

همبرگر سینگل (اسپایسی)

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان مک، سس تک نفره

49,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

همبرگر دوبل

Food

همبرگر دوبل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان مک، سس تک نفره

73,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

رویال چیکن برگر

Food

رویال چیکن برگر

یک عدد فیله مرغ سوخاری 145 گرمی، یک عدد فیله مرغ گریل شده 160 گرمی، ژامبون بوقلمون، پنیر چدار، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره سس مخصوص

63,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

رویال برگر

Food

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، یک عدد فیله مرغ گریل شده 160 گرمی، ژامبون بوقلمون، پنیر چدار، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره

75,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

قارچ برگر سینگل

Food

قارچ برگر سینگل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر چدار، سس قارچ، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

57,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

قارچ برگر دوبل

Food

قارچ برگر دوبل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر چدار، سس قارچ، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

74,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

چیز برگر سینگل

Food

چیز برگر سینگل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره

51,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

چیز برگر دوبل

Food

چیز برگر دوبل

برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره

78,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

بیکنیتور برگر

Food

بیکنیتور برگر

2 عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، 2 ورقه پنیر گودا، ژامبون بیکن، سس مخصوص، پیاز، گوجه، نان مک، سس تک نفره

89,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

فیله سوخاری برگر نرمال

Food

فیله سوخاری برگر نرمال

160 گرم سینه مرغ سوخاری، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

42,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

فیله سوخاری برگر اسپایسی

Food

فیله سوخاری برگر اسپایسی

160 گرم سینه مرغ سوخاری، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

42,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

چیز استیک برگر

Food

چیز استیک برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، 80 گرم استیک گوساله تکه ای، سس مخصوص، پنیر چدار، پنیر موزارلا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان مک، سس تک نفره

80,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

فیله کبابی برگر

Food

فیله کبابی برگر

فیله مرغ گریل شده، پنیر ورقه ای سفید، سس، کاهو، گوجه،

41,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سوپریم برگر نرمال

Food

سوپریم برگر نرمال

160 گرم سینه مرغ سوخاری، ژامبون بوقلمون، سس مخصوص، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

46,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سوپریم برگر اسپایسی

Food

سوپریم برگر اسپایسی

160 گرم سینه مرغ سوخاری، ژامبون بوقلمون، سس مخصوص، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره

46,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

جعبه کودک

Food

جعبه کودک

یک عدد برگر گوشت گوساله 150 گرمی، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پنیر چدار، نان مک، سس تک نفره، اسباب بازی

89,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

دابل زینگر اسپایسی

Food

دابل زینگر اسپایسی

سوپریم دوبل

57,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

دابل زینگر

Food

دابل زینگر

سوپریم دوبل

57,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ

رست بیف با پنیر چدار

رست بیف با پنیر چدار

رست بیف طعم دار شده، پنیر چدار، سس مخصوص، نان قهوه ای، سس تک نفره

61,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

رست بیف با سس قارچ

رست بیف با سس قارچ

رست بیف طعم دار شده، پنیر چدار، سس قارچ، نان قهوه ای، سس تک نفره

61,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک

120 گرم استیک گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس آلفردو، نان چاودار، سس تک نفره

67,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ استیک ویژه

ساندویچ استیک ویژه

100 گرم استیک گوساله، قارچ طعم دار، ژامبون گوشت، پنیر چدار، سس آلفردو، چیپس خلالی، گوجه، نان چاودار، سس تک نفره

85,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ تویستر (تورنادو)

ساندویچ تویستر (تورنادو)

2 عدد فیله مرغ سوخاری 160 گرمی، کاهو، گوجه، سس خردل، نان بوریتو، سس مخصوص، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه قوطی (به انتخاب شما)، سس تک نفره

64,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ فیله مرغ ساده

ساندویچ فیله مرغ ساده

160 گرم فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان چاودار، سس تک نفره

49,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ فیله مرغ ویژه

ساندویچ فیله مرغ ویژه

160 گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، ژامبون، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان چاودار، پنیر چدار، چیپس خلالی، نان چاودار، سس تک نفره

62,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ هات داگ معمولی

ساندویچ هات داگ معمولی

یک عدد هات داگ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره

41,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ساندویچ هات داگ با پنیر چدار

ساندویچ هات داگ با پنیر چدار

یک عدد هات داگ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره

43,000 تومان